POSITIVO MAN s'ha compromès a fer accessible el seu lloc web de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic (d'ara endavant, Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre).

Aquesta declaració d'accessibilitat s'aplica a aquest lloc web.


Situació de compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, a causa de la manca de conformitat dels aspectes que s'indiquen a continuació.


Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pel següent:

  • Manca de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre: podrien existir errors puntuals d'edició en alguna pàgina web, tant en continguts HTML com en documents finals, publicats en data posterior al 20 de setembre de 2018 (data d'entrada en vigor del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre). Concretament pot haver-hi errors en aquells documents que contenen gràfics, taules complexes o en aquells signats electrònicament abans de la revisió d'accessibilitat.
  • Càrrega desproporcionada: no aplica.
  • El contingut no entra dins l'àmbit de la legislació aplicable: Hi ha arxius ofimàtics en PDF o altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixen totalment tots els requisits d'accessibilitat; també poden estar en aquesta situació continguts de tercers no finançats, ni desenvolupats, ni sota control d'aquest Ministeri.

Preparació d'aquesta declaració d'accessibilitat

Aquesta declaració va ser preparada el 17 de març de 2023.

El mètode emprat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació pròpia.

Última revisió de la declaració: 17 de març de 2023.


Observacions i dades de contacte

Podeu realitzar comunicacions sobre requisits d'accessibilitat (article 10.2.a) del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre) com, per exemple:

  • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part daquest lloc web.
  • Transmetre altres dificultats daccés al contingut.
  • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l'accessibilitat del lloc web.

A través del correu següent: info@positivoman.com

Les comunicacions seran rebudes i tractades pel responsable dels continguts daquest lloc web.


Procediment d'aplicació

A través d'aquest procediment podreu iniciar una reclamació per conèixer i oposar-vos als motius de la desestimació d'una sol·licitud d'informació accessible o queixa, instar l'adopció de les mesures oportunes en cas de no estar d'acord amb la decisió adoptada, o exposar les raons per les quals es considera que la resposta no compleix els requisits exigits.


Contingut opcional

La versió actualment visible d'aquest lloc web és del març del 2023 i en aquesta data es va fer la revisió del nivell d'accessibilitat vigent en aquell moment.

A partir de la data esmentada es duen a terme revisions parcials del contingut web nou o modificat, a fi d'assegurar el compliment dels requeriments d'accessibilitat de la Norma UNE-EN 301549:2019, considerant les excepcions del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre.

Es procura lús dels estàndards del W3C: XHTML 1.0, CSS 3.0, WAI AA.


Informació per a una correcta visualització

Les resolucions permeses, òptimes i no suportades del Portal són:


Permeses

A partir de 1024x768 px


Òptimes

1024x768 px

1280x1024 px


Navegadors compatibles:

  • Google Chrome: Compatible
  • Mozilla Firefox: A partir de la versió 51
  • Microsoft Edge: Compatible
  • Opera: Compatible

Per a qualsevol navegador sempre es recomana utilitzar la darrera versió, ja sigui perquè s'hi afegeixen noves característiques o millores, per la correcció d'errors i les versions antigues es queden sense suport.